Kontakt

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
"EMBUD" Sp. z o.o.


ul. Okszowska 48A,
22-100 Chełm

Sąd Rejonowy w Lublinie,
XI Wydział Gospodarczy,
KRS 0000149065,
REGON: 110087119,
NIP: 563-00-15-158,
kapitał zakładowy: 340 000,00 PLN

tel./fax: +48 82 564 36 47
kom: +48 602 658 247
e-mail: poczta@embud-chelm.pl


Wyświetl większą mapę