Loading...

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EMBUD" Sp. z o.o.

ul. Okszowska 48A
22-100 Chełm

Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy
KRS 0000149065
REGON: 110087119
NIP: 563 00 15 158
kapitał zakładowy: 340 000,00 PLN